Implant-Dent Żerków

Skan wewnątrzustny wykonany skanerem Trios oraz tomografie CBCT 3D wykorzystujemy do przygotowania szablonów implantologicznych. Na podstawie projektu i badania tomograficznego umieszczamy wirtualnie implanty w sposób optymalny nie tylko z punku widzenia chirurgicznego, ale również protetycznego. Zaprojektowany na podstawie takiego planu i wykonany przez nas w technologii CAD/CAM szablon implantologiczny zagwarantuje Państwu przeprowadzenie zabiegu wszczepienia implantów w sposób szybki, łatwy, bezpieczny i przewidywalny. Na etapie zabiegu chirurgicznego szablon minimalizuje ryzyko wystąpienia powikłań podczas wszczepiania implantów w szczęce w bliskim sąsiedztwie zatok szczękowych lub otwou przysiecznego, a w żuchwie jesteśmy w stanie zapewnić bezpieczną odległość od kanału nerwu żuchwowego.

Opinie pacjentów
Co mówią o nas nasi pacjenci
x
Rejestracja online