Implant-Dent Żerków
nasza oferta

Przeszczepienie bloku kostnego

 

Istotną przeszkodą uniemożliwiającą wszczepienie pacjentowi implantu jest niewystarczająca objętość kości, wiążąca się z deformacją wyrostka zębodołowego. Gdy na podstawie przeprowadzonego badania tomograficznego chirurg stomatolog przekona się o niewystarczającej jakości podłoża kostnego pod planowane leczenie implantologiczne, może postąpić na kilka sposobów. Jednym z rozwiązań problemu jest podniesienie dna zatoki szczękowej, drugim – działania z zakresu osteoplastyki, w tym przeszczepienie bloku kostnego.

 
Kiedy przeszczep bloku kostnego może być konieczny?
Jak już zaznaczyliśmy, w niektórych sytuacjach leczenie implantologiczne musi być poprzedzone odbudową brakującej tkanki kostnej. Do sytuacji takiej dochodzi, gdy grubość kości, czyli szerokość lub wysokość wyrostka zębodołowego pacjenta, uniemożliwia wszczepienie implantu. Wtedy to rozpoczęcie leczenia może umożliwić przeszczep bloku kostnego pochodzącego z żuchwy lub innego obszaru kostnego pacjenta. Dzięki przeszczepowi autogennemu maleje ryzyko odrzucenia przez organizm przeszczepionych tkanek, a co za tym idzie – powstają warunki niezbędne dla skutecznego leczenia przy użyciu implantów.

 

Warto zaznaczyć, że do zaniku kości dochodzić może na skutek działania różnych czynników. Należą do nich m.in. choroby przyzębia, stosowanie protez ruchomych, urazy mechaniczne lub utrata zębów naturalnych. W niektórych przypadkach przeprowadzenie leczenia implantologicznego może umożliwić sterowana regeneracja kości. Czasem jednak, szczególnie wtedy, gdy przyczyną zaniku kości jest utrata uzębienia, najefektywniejszym rozwiązaniem jest właśnie przeszczep autogenny.

 
Skąd można pobierać tkankę kostną pacjenta?
Blok użyty do odbudowy kości pacjenta pochodzić może z jamy ustnej (żuchwy, bródki, guza szczęki) lub z innych obszarów ciała pacjenta (np. kości biodrowej lub kości czaszki). Skala ubytków kości warunkuje to, w czy danej sytuacji wykorzystamy wiórki kostne, czy też kostne bloki. Te pierwsze znajdują swoje zastosowanie w przypadku nieznacznych ubytków kostnych. Bloki natomiast przynoszą bardzo dobre efekty, gdy do czynienia mamy z poważnym zanikiem kości wyrostka zębodołowego.

 
W jaki sposób przeprowadzamy wszczepienie bloku kostnego?
Po tym, gdy lekarz przeniesie przeszczepiony fragment kości w docelowe miejsce, przeszczep zostaje pokryty materiałem kościozastępczym, a także specjalną membraną, która zwiększa tempo gojenia, i zszywa naruszone dziąsło. Następnie rozpoczyna się proces regeneracji i osteointegracji, który trwa do kilku miesięcy. Po zakończeniu tego etapu może zostać wszczepiony implant.

 
Bezpieczeństwo zabiegu
Fragmenty kostne niezbędne do odbudowy kości przed wszczepieniem implantu pobierane są z obszarów o znikomy znaczeniu estetycznym, dlatego też pacjent nie powinien obawiać się, że zabieg będzie miał negatywny wpływa na jego wygląd. Jeśli pobrany materiał pochodzi z jamy ustnej, dziąsło regeneruje się w bardzo szybkim tempie. Pobrana tkanka kostna zostaje ponadto zrekonstruowana przez organizm w znacznym stopniu, a jeśli istnieje taka potrzeba – możliwe jest wypełnienie ubytku materiałem kościozastępczym zwiększającym ponadto tempo odbudowy tkanki.

Już teraz zapłać przez:

  Zapisz się na wizytę
  Skorzystaj z zapisów online
  Opinie pacjentów
  Co mówią o nas nasi pacjenci
  x
  Rejestracja online